Tuinberegening

Tuinberegening, speciaal op uw tuin afgestemd

Voordat er een sproei-installatie in uw tuin geplaatst kan worden moeten er een aantal voorbereidende stappen worden gevolgd. Het stappenplan voorkomt dat aan het einde van het traject het gewenste doel niet bereikt is. De volgende stappen moeten uitgevoerd worden:

  • Beregeningsontwerp maken
  • Benodigde watercapaciteit berekenen
  • Watervoorziening aanleggen
  • Leidingen en sproeiers aansluiten
  • Sproeiers afstellen
  • Overige elementen verzorgen

Beregeningsontwerp, uw tuin als uitgangspunt voor de tuinberegening

De eerste stap is een ontwerp maken van de tuin met alle afmetingen en grenzen. Op het ontwerp moeten gebouwen, verhardingen, gazon en borders worden aangegeven. Naast de afmetingen moeten ook de hoogtes van plantenvakken en borders weergegeven worden. Met verschillende kleuren worden het gazon, de borders, de verhardingen en de plantenvakken weer gegeven zodat de tekening overzichtelijk is.

In het ontwerp worden alle leidingen en sproeipunten gemarkeerd. Om het juiste aantal en soort leidingen te bepalen moeten er een aantal aanvullende gegevens verzameld worden.

Watercapaciteit, de capaciteit van uw leidingwater berekenen

Onder de watercapaciteit verstaan we de waterhoeveelheid die een waterkraan of waterbron kan leveren. De watercapaciteit behoeft alleen berekend te worden wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van leidingwater. De hoeveelheid water die geleverd kan worden bepaalt namelijk de duur van het beregenen. De watercapaciteit wordt per uur weergegeven en is gemakkelijk te meten.

Nergens in huis mag tijdens de meting water verbruikt worden, anders kan de maximale watercapaciteit niet gemeten worden. Daarvoor wordt een opvangbak, zoals een emmer, onder een buitenkraan geplaatst. Natuurlijk moet wel de inhoud van de opvangbak bekend zijn, de meeste emmers hebben een inhoud van 10 liter. De kraan wordt helemaal open gedraaid zodat er een maximaal volume is. Door de tijd te meten die nodig is om de emmer helemaal te vullen wordt vervolgens de watercapaciteit berekend.

Voorbeeld
Inhoud emmer = 10 liter
Vultijd emmer = 15 seconden

10 / 15 = 0,67 liter per seconde

3.600 x 0,67 = 2.412 liter per uur (2,4m³/uur)

Watervoorziening, welke bron voor uw tuinberegening?

In plaats van leidingwater kan er gebruik gemaakt worden van andere waterbronnen. Iedere waterbron heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Leidingwater

Het leidingwater in Nederland is van hoge kwaliteit, het wordt gefilterd en gezuiverd zodat het goed drinkbaar is. Voor leidingwater moet betaald worden en dus is het relatief duur om er uw tuin mee te beregenen. Leidingwater bevat daarnaast geen voedingsstoffen voor de tuin. De druk van het water kan bovendien terugvallen als meerdere buurtbewoners tegelijkertijd leidingwater gebruiken om de tuin te beregenen. De lagere waterdruk kan er toe leiden dat niet de gehele tuin beregend wordt.

Oppervlaktewater

Sloten, rivieren en meren vallen onder de term oppervlaktewater. Het is een waterbron die eenvoudig en gratis te gebruiken is om een tuin te beregenen. Bij het gebruik van oppervlaktewater wordt een pomp aangesloten die het oppervlaktewater opzuigt en rondpompt. Voordat dit oppervlaktewater gebruikt kan worden moet het water getest worden, als het water verontreinigd is kan de tuinbeplanting en het gazon beschadigd raken.

Grondwater

Een gratis én eigen watervoorziening voor de tuinberegening, wie wil dat nou niet. Steeds vaker wordt grondwater gebruikt om de tuin te beregenen. Een waterbron met grondwater levert meer capaciteit en een hogere waterdruk. De waterdoorlatende laag in de grond wordt opgezocht en daarin wordt een pomp geplaatst die het grondwater oppompt. Ook dit grondwater moet eerst getest worden voordat het gebruikt kan worden voor de beregening.

Leidingen en sproeiers aansluiten

In een eerder stadium heeft het beregeningsontwerp in kaart gebracht wat de waterbehoefte is in verschillende plaatsen in de tuin. Om ervoor te zorgen dat het water op de juiste plaats terecht komt zijn sproeiers en druppelslangen op bepaalde plaatsen ingetekend.

De eerste stap in dit proces is het leggen van de leidingen. Om de leidingen te beschermen tegen vorst en werkzaamheden in de tuin worden deze op een diepte van 60 centimeter diep ingegraven. Speciaal voor het leggen van de leidingen gebruiken wij een sleuvenfrees. Deze maakt sleuven van 30 centimeter breed en 60 centimeter diep.

Zodra alle leidingen volgens het beregeningsontwerp door de gehele tuin zijn gelegd, worden de sleuven dichtgegooid. Door dit laag voor laag aan te drukken voorkomen wij verzakkingen die u later, bijvoorbeeld in uw gazon, terug zou kunnen zien.

Vakkundig worden nu de Rain bird sproeiers en druppelslangen op de juiste plek geïnstalleerd. Nadat de lijm goed is uitgehard wordt ook hier de grond terug in de gaten gedaan.

Zodra de leidingen ook aangesloten zijn op de waterbron is het tuinberegeningssysteem compleet. Indien er geen bijzondere elementen aan het systeem toegevoegd dienen te worden kunt u het systeem proef laten draaien.

Overige elementen verzorgen

Naast de eerder genoemde stappen en producten zijn er nog een aantal aanvullende opties. Deze kunnen ervoor zorgen dat het tuinberegeningssysteem nog beter aansluit op uw wensen.

Beregeningssysteem

Een volautomatisch beregeningssysteem heeft veel functies die niet altijd nodig zijn in een tuin, zoals zone- en tijdinstellingen of regensensoren. Vooraf moet hierin een keuze gemaakt worden zodat met de tuinberegening het juiste doel bereikt wordt. Sommigen zijn al tevreden met een beperkt aantal functies, anderen willen volledig ontlast worden door de sproei-installatie.

Met een regensensor hoeft men nooit meer bang te zijn dat planten of het gazon uitdrogen. De sensor registreert de bodemvochtigheid en geeft een signaal af aan de beregeningsinstallatie als deze te laag is. Het beregeningssysteem start automatisch zodat de bodemvochtigheid zich herstelt. Er kunnen ook sproeizones ingesteld worden zodat niet de gehele tuin wordt beregend.

Ontijzering

Een bekend probleem bij het gebruik van grondwater is de aanwezigheid van ijzer in het grondwater. Eenmaal aan het oppervlak gaat het ijzer oxideren doordat het in contact komt met zuurstof. Bestrating, gebouwen in de tuin maar ook sommige planten krijgen een oranje- rode gloed over zich heen. Het is een flinterdun roestlaagje dat dankzij het ijzer ontstaat. Dit probleem is gelukkig op te lossen door het water te ontijzeren. Wij installeren hiervoor ontijzeringsinstallaties die speciaal voor u op maat wordt gemaakt. U krijgt van ons hierdoor garantie op helder water!

Beregeningscomputer

Het is mogelijk een computer aan te sluiten op uw beregeningssysteem. Dit maakt het mogelijk een programma in te stellen dat zelfs rekening houdt met veranderende weersomstandigheden. Wilt u deze aanpassen omdat u ‘s avonds rustig in de tuin wilt zitten? U kunt dit eenvoudig doen door met een tablet of smartphone via een WIFI verbinding in te loggen in de computer.

Sproeiers afstellen

Als laatste stap worden alle sproeiers bij u in de tuin voor u afgesteld. Dit moet ervoor gaan zorgen dat er geen water verloren gaat en de volledige tuin in de waterbehoefte wordt voorzien. De sproeiers worden zo afgesteld dat bestrating zoveel mogelijk wordt ontzien en er geen plekje op uw gazon droog blijft. Onze medewerkers leggen u ook helder en duidelijk uit hoe u zelf aanpassingen kunt doen. Mocht er in de toekomst iets in uw tuin veranderen dan kunt u problemen eenvoudig zelf verhelpen.

  • Vraag vrijblijvende offerte aan