Waterbron

De waterbron in uw tuin

Door klimaatsveranderingen is het de afgelopen jaren steeds vaker nodig geweest de tuin te sproeien. Lange droge perioden of korte periode van droogte waarin het extreem heet is zorgen ervoor dat uw tuinplanten en gazon water nodig hebben. Met name in het voorjaar en begin van de zomer is het de afgelopen jaren extreem droog geweest. En dat terwijl de waterbehoefte van uw tuinplanten dan juist erg groot is. Vanwege de frequenter voorkomende droge zomers en het gebruiksgemak wordt steeds vaker gekozen voor een waterbron in de tuin zelf. Een waterbron in de tuin heeft een aantal voordelen:

 • Een waterbron in de tuin levert gratis water
 • Een waterbron is duurzaam
 • Een waterbron heeft een grotere watercapaciteit dan de waterleiding

Een waterbron bij u in de tuin?

Een waterbron moet wel praktisch zijn in uw tuin, in een te kleine tuin zal een waterbron geen meerwaarde opleveren. Maar waar ligt de grens, wanneer wordt het aantrekkelijk een uw eigen waterbron aan te laten leggen?

In de regel ligt deze grens bij een perceel oppervlak van 600 m².

 • Is uw perceel kleiner dan dit oppervlak is het niet rendabel een aparte waterbron plus bijbehorende onderdelen te installeren. Kraan- of leidingwater is dan de beste optie.
 • Is uw perceel groter dan dit oppervlak dan is het de investering waard. Het water is dan veel goedkoper uit de sloot of grond te halen. De investering die het vraagt in combinatie met de kosten voor de stroom verdient u vanzelf terug.

Grondwater als uw waterbron

Voordat er begonnen kan worden aan een boring moet de grondwaterdiepte gemeten worden. Als de diepte van het grondwater bekend is kan de keuze gemaakt worden tussen een spuitboring en een bronboring. Ook hierbij geldt het advies om het grondwater eerst te testen, het grondwater kan verontreinigd zijn en daardoor onbruikbaar.

Er zijn twee manieren om deze bron te realiseren:

 • Spuitboring
 • Bronboring

Spuitboring

Een spuitboring is een boring naar water waarbij gebruik gemaakt wordt van de bovenste zandlagen in de bodem. Met een spuitlans wordt een gat gespoten tot maximaal 15 meter diepte. Als het grondwater zich dieper bevindt kan geen gebruik gemaakt worden van een spuitboring. Een spuitboring is goedkoper dan een bronboring, dé reden dat in kleinere tuinen vaker een spuitboring wordt uitgevoerd.

Nadat de spuitboring is uitgevoerd wordt een filterbuis geplaatst met daar bovenop de mantelbuis. Rond deze filterpijp wordt filtergrind gestort voor een goede watertoevoer naar de bronbuis. De overblijvende grond wordt gebruikt om het boorgat verder aan te vullen. De waterbron wordt afgepompt om de capaciteit en de kwaliteit van het water te kunnen beoordelen.

Een spuitboring kan niet overal toegepast worden maar door onze ruime ervaring weten wij op welke locaties deze werkwijze toepasbaar is. Op sommige plaatsen zit het water dieper dan 15 meter en is het verstandiger om een bronboring uit te laten voeren.

Bronboring

Indien een waterbron gewenst wordt met meer capaciteit of als een spuitboring niet mogelijk is wordt de hydraulische boorstelling toegepast. Met een hydraulische boorstelling worden bronboringen verricht op grotere diepten. Door zijn geringe afmetingen is deze boorstelling zeer geschikt voor particuliere tuinen en/of boorlocaties waar de toegankelijkheid beperkt is. De voordelen van een bronboring zijn:

 • Bronpijp met grotere diameter mogelijk, hierdoor kan een onderwaterpomp geïnstalleerd worden
 • Een ondergrondse pomp staat niet in het zicht
 • Een ondergrondse pomp functioneert geruisloos

Naast deze voordelen heeft de ondergrondse pomp ook een groot nadeel, bij storingen of mankementen moet de pomp uitgegraven worden.

Waterkwaliteit

Hoe goed de waterbron ook is, in sommige gevallen moet het aangeboorde water gezuiverd worden van ijzer en/of mangaan. Het water kan in die situaties gezuiverd worden door een ontijzeringsinstallatie. Afhankelijk van de grootte van de bron en de hoeveelheid water kunnen wij hiervoor de juiste installatie leveren. Om te bepalen in welke concentraties bacteriën en/of ongewenste stoffen zoals ijzer, mangaan, ammonium, nitriet of nitraat aanwezig zijn, is het altijd verstandig het water te laten testen.

* Wij voeren zelf geen grondboringen uit, de grondboringen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd bedrijf.

 • Vraag vrijblijvende offerte aan